Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pozwolą Państwu przygotować się do pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowym Bajka.

Regulamin pobytu dla Kuracjuszy NFZ

1.Do dyspozycji Kuracjuszy Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka oddaje pokoje 1,2,3 – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub umywalką oraz typu „studio”.

2.Pobyt rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia, a kończy o godz. 12.00 ostatniego dnia turnusu.
W przypadku posiadania wolnych miejsc istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania, po telefonicznym uzgodnieniu z recepcją Sanatorium. Wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się obiado – kolacją, a kończy śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

3. Przy skierowaniu z NFZ Sanatorium nie prowadzi rezerwacji pokoi, miejsca są przydzielane w kolejności przyjazdu.

4. Wspólne zakwaterowanie małżeństw w pokojach 2-osobowych jest możliwe w przypadku dostępności miejsc w momencie przyjazdu Kuracjuszy. Sanatorium nie gwarantuje pokoi małżeńskich ani nie ma wpływu na ilość małżeństw zakwalifikowanych przez oddziały NFZ na dany turnus.

5.Kuracjusze przyjeżdżający do sanatorium powinni posiadać ze sobą
– dokument potwierdzający tożsamość
– wniosek ze skierowaniem – jeśli zostały wystawione w formie papierowej,
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
– dokumentację medyczną: karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki konsultacji specjalistycznych, badań dodatkowych w szczególności histopatologicznych w przypadku ich posiadania, płytki wraz z opisami badań obrazowych (RTG, RM, TK) ,
– zapas stale przyjmowanych leków na cały okres pobytu,
– antypoślizgowe klapki oraz ręcznik na zabiegi mokre,
– wygodny strój oraz obuwie na stabilnej podeszwie do ćwiczeń rehabilitacyjnych,
– odpowiednią do pory roku odzież, bieliznę oraz przedmioty użytku osobistego,

6. Rejestracja kuracjuszy odbywa się w recepcji w budynku głównym. Po dokonaniu formalności kuracjusz otrzymuje przydział pokoju. Samowolna zmiana pokoju jest niedozwolona.

7. Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia częściowej odpłatności sanatoryjnej wg Rozporządzenia MZ (możliwość płatności kartą lub gotówką) oraz opłaty uzdrowiskowej (płatność wyłącznie gotówką), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Horyniec – Zdrój za każdy rozpoczęty dzień pobytu. Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej przysługuje osobom o orzeczonej niepełnosprawności z kodem 04-0 (choroby narządu wzroku) oraz mieszkańcom Horyńca – Zdroju na podstawie odrębnych przepisów.

8. Na użytek hotelowy każdemu kuracjuszowi udostępnia się dwa ręczniki (duży i mały) Wymiana ręczników odbywa się 1 raz w turnusie – bezpłatnie. Na użytek zabiegowy można wypożyczyć (odpłatnie) prześcieradło kąpielowe.

9.Istnieje możliwość zakupu dostępu do telewizji w pokoju, natomiast dostęp do telewizji znajdującej się w czytelni bądź w sali telewizyjnej jest bezpłatny.

10.Dystrybutory do zaparzania gorących napojów znajdują się w miejscach ogólnodostępnych, pokoje wyposażone są w szklanki oraz łyżeczki.

11.Żelazko do prasowania znajduje się w recepcji – korzystanie z niego jest bezpłatne.

12. Do dyspozycji Kuracjuszy jest dozorowany płatny parking, bez gwarancji stałego miejsca. Istnieje możliwość bezpłatnego parkowania pojazdu poza terenem Sanatorium.

13.W przypadku zgłoszenia się na turnus z opóźnieniem, wypisania przed terminem zakończenia, samowolnego opuszczenia sanatorium, przepustki trwającej więcej niż 12 godzin oraz nieuzasadnionego nie zrealizowania zaplanowanego programu zabiegowego lub innych okoliczności uniemożliwiających rozliczenie osobodnia z NFZ pobierana jest opłata za każdą nierozliczoną dobę w kwocie określonej w cenniku. Od opłaty odstępuje się w przypadku śmierci bliskiej osoby (współmałżonka, rodzica lub dziecka) oraz ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający korzystanie z leczenia uzdrowiskowego.

14.W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed jego rozpoczęciem, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału NFZ, w którym zostało wystawione.

15.Każdą zmianę stanu zdrowia (w szczególności onkologiczną) powstałą w okresie pomiędzy wystawieniem wniosku, a otrzymaniem skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy bezwzględnie zgłosić w macierzystym oddziale NFZ.

16.Za rzeczy uszkodzone, zniszczone lub zgubione pobierane są opłaty wg obowiązującego cennika.

17.Kuracjusze przebywający na leczeniu uzdrowiskowym zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Porządkowym placówki oraz do przestrzegania jego zapisów.
Scroll to Top