Projekt


Beata Krukowska – Bania Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, realizuje projekt pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności i rozszerzenie oferty lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno- rekreacyjnej poprzez rewitalizację zabytkowego parku sanatoryjnego, doposażenie w sprzęt rehabilitacyjno-medyczny, a także wdrożenie nowej usługi leczenia otyłości.

Wartość projektu: 1 449 276,38 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 159 421,09 zł


Sanatorium uzdrowiskowe Beata Krukowska Bania NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka Prywatny Gabinet Stomatologiczny realizuje projekt Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w Horyńcu – Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności SU „Bajka”, poprzez inwestycję w infrastrukturę uzdrowiskową i niezbędne do świadczenia usług uzdrowiskowych wyposażenie. W wyniku projektu powstanie nowa dotychczas nieświadczona usługa lecznictwa uzdrowiskowego – Carbobed – sucha kąpiel CO2. Poprawi się wizerunek sanatorium w oczach potencjalnych kuracjuszy, wzrośnie poziom świadczonych zabiegów leczniczych, poprawie ulegną warunki pracy.

Wartość projektu ogółem wynosi 869 301,84 zł

Scroll to Top