Beata Krukowska – Bania Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, realizuje projekt pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności i rozszerzenie oferty lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno- rekreacyjnej poprzez rewitalizację zabytkowego parku sanatoryjnego, doposażenie w sprzęt rehabilitacyjno-medyczny, a także wdrożenie nowej usługi leczenia otyłości. Wartość projektu: 1 449 276,38 zł Dofinansowanie projektu z UE: 1 159 421,09 zł

_______________________

Sanatorium uzdrowiskowe Beata Krukowska Bania NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka Prywatny Gabinet Stomatologiczny realizuje projekt Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w Horyńcu - Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno - rekreacyjnej, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności SU "Bajka", poprzez inwestycję w infrastrukturę uzdrowiskową i niezbędne do świadczenia usług uzdrowiskowych wyposażenie. W wyniku projektu powstanie nowa dotychczas nieświadczona usługa lecznictwa uzdrowiskowego - Carbobed - sucha kąpiel CO2. Poprawi się wizerunek sanatorium w oczach potencjalnych kuracjuszy, wzrośnie poziom świadczonych zabiegów leczniczych, poprawie ulegną warunki pracy. Wartość projektu ogółem wynosi 869 301,84 zł.

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie posadzki w pomieszczeniu kawiarni

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie posadzki parkietowej w pomieszczeniu kawiarni (modernizacja pomieszczenia kawiarni). Dotyczy: POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr dnia  25.01.2019 r. , przeprowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dla zadania pn. Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego […]

Czytaj więcej

Informacja o wezwaniu Wykonawcy do wyjaśnień

Dotyczy: POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO z dnia  25.01.2019, przeprowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020      W wyniku analizy złożonych w odpowiedzi na ww. postępowanie ofert, niezbędne okazało się wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia.  Wykonawca […]

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert [12.02.2019 r.]

Informacja z otwarcia ofert: W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2019 r. oferty złożyli   Usługi Parkieciarskie Wiesław Pizun ul. Wiejska 2 B, 37 – 630 Oleszyce Cena  netto: 19 100,00 zł Wartość VAT: 1 050,50 zł Cena brutto: 20 150,00 zł   Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz 36 – 122 Dzikowiec, […]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe: Wykonania robót – posadzki parkietowej w pomieszczeniu kawiarni

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 – 620 Horyniec – Zdrój Ul. Jana II Sobieskiego III, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego wykonania robót – posadzki parkietowej w pomieszczeniu kawiarni (modernizacja pomieszczenia kawiarni), w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego […]

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2018 z dnia 03.08. 2018 [wymiana okien]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego III, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego robót budowlanych – wymiany okien budynku pałacu i pawilonu w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w […]

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2018 z dnia 10.07.2018 [dostawa i montaż wyposażenia kuchni i zmywalni]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny,37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego III, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu wyposażenia kuchni i zmywalni w związku z realizacją projektu pn.  „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w Horyńcu – Zdroju […]

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2018 z dnia 29.06.2018 [baza zabiegowa + zbiornik na wodę siarkową]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego III, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego: • dostawy i montażu sprzętu na bazę zabiegową – sprzętu rehabilitacyjnego i / lub medycznego oraz dla • dostawy i montażu zbiornika […]

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2018 z dnia 28.06.2018 [wymiana okien]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego III, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego robót budowlanych – wymiany okien budynku pałacu i pawilonu w związku z realizacją projektu pn.  „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w […]

Czytaj więcej

Realizacja ZAM.PL

Imaginy