• Home You are currently viewing the category: Przetargi

Informacja z otwarcia ofert [26.11.2021]

Załączniki: Informacja z otwarcia ofert 26 11 2021.pdf (~294 kB) Informacja o wyborze wykonawcy 02 12 2021.pdf (~383 kB)

Czytaj więcej

Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania [25.10.2021]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dostawy.pdf Wielkość pliku ~515 kB

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 19.10.2021 R. [DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU REHABILITACYJNO-MEDYCZNEGO]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego 3, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania  dotyczącego dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjno – medycznego  dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka w Horyńcu-Zdroju, w związku z realizacją projektu pn.  „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych […]

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert [29.07.2021 r.]

Informacja z otwarcia ofert 29 07 21.pdf (~410 kB) Informacja o wyborze wykonawcy 24 08 21.pdf (~337 kB)

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 13.07.2021 R. [REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU SANATORYJNEGO]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego 3, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego robót budowlanych – rewitalizacja zabytkowego parku sanatoryjnego w Sanatorium Uzdrowiskowym BAJKA,  w związku z realizacją projektu pn.  „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego” działanie […]

Czytaj więcej

Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania [12.07.2021]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 12 07 21.pdf Wielkość pliku: ~862 kB

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert [29.06.2021 r.]

Informacja z otwarcia ofert 29 06 2021.pdf Wielkość pliku: ~373 kB

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 04.06.2021 R. [REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU SANATORYJNEGO]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego 3, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego robót budowlanych – rewitalizacja zabytkowego parku sanatoryjnego w Sanatorium Uzdrowiskowym BAJKA,  w związku z realizacją projektu pn.  „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego” działanie […]

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie posadzki w pomieszczeniu kawiarni

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie posadzki parkietowej w pomieszczeniu kawiarni (modernizacja pomieszczenia kawiarni). Dotyczy: POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr dnia  25.01.2019 r. , przeprowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dla zadania pn. Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego […]

Czytaj więcej

Informacja o wezwaniu Wykonawcy do wyjaśnień

Dotyczy: POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO z dnia  25.01.2019, przeprowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020      W wyniku analizy złożonych w odpowiedzi na ww. postępowanie ofert, niezbędne okazało się wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia.  Wykonawca […]

Czytaj więcej

Realizacja ZAM.PL

Imaginy