• Home ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 19.10.2021 R. [DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU REHABILITACYJNO-MEDYCZNEGO]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny,

37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego 3, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania  dotyczącego dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjno – medycznego  dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka w Horyńcu-Zdrojuw związku z realizacją projektu pn.  „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.Realizacja ZAM.PL

Imaginy