• Home Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie posadzki w pomieszczeniu kawiarni

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie posadzki parkietowej w pomieszczeniu kawiarni (modernizacja pomieszczenia kawiarni).

Dotyczy: POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr dnia  25.01.2019 r. , przeprowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dla zadania pn. Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w Horyńcu – Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny informuje o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty jako najkorzystniejszej.

Dokonano oceny punktowej w oparciu o przyjęte kryteria oceny oferty – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

 

Usługi Parkieciarskie Wiesław Pizun – Cena = 20 150,00 zł / 20 150,00 zł x 100 pkt = 100 pkt

 

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz – Cena = 20 150,00 zł / 27 675,00 zł = 72,80 pkt

 

„DREWNOSZLIF”  Tomasz Kupski – Cena = 20 150,00 zł / 27 982,50 zł = 72,00 pkt

 

P.H.U Zenon Cieliczka – Cena = 20 150,00 zł / 30 750,00 zł = 65,53 pkt

 

Wybrany Wykonawca:

Oferta wpłynęła: 5.02.2019 r.

Usługi Parkieciarskie Wiesław Pizun

  1. Wiejska 2 B, 37 – 630 Oleszyce

Cena  netto:  20 150,00 zł

Wartość VAT: –

Cena brutto: 20 150,00 zł

 

Pełna lista podmiotów

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertę złożyli:

 

Usługi Parkieciarskie Wiesław Pizun

  1. Wiejska 2 B, 37 – 630 Oleszyce

Cena  netto:  20 150,00 zł

Wartość VAT: –

Cena brutto: 20 150,00 zł

 

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz

36 – 122 Dzikowiec, Ul. Kolbuszowska 27

Cena netto: 22 500,00 zł

Wartość VAT: 5 175,00 zł

Cena brutto: 27 675,00 zł

 

„DREWNOSZLIF”  Tomasz Kupski

60 – 113 Poznań, ul. Bojanowska 30

Cena netto: 22 750,00 zł

Wartość VAT: 5 232,50 zł

Cena brutto: 27 982,50 zł

 

P.H.U Zenon Cieliczka

Piwoda 124, 37 – 522 Wiązownica

Cena netto: 25 000,00 zł

Wartość VAT: 5 750,00 zł

Cena brutto: 30 750,00 zł


Realizacja ZAM.PL

Imaginy