• Home Zapytanie ofertowe: Wykonania robót – posadzki parkietowej w pomieszczeniu kawiarni

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 – 620 Horyniec – Zdrój Ul. Jana II Sobieskiego III, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego wykonania robót – posadzki parkietowej w pomieszczeniu kawiarni (modernizacja pomieszczenia kawiarni), w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w Horyńcu – Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty oraz wzorem umowy znajdują się w załącznikach.
Termin ofert upływa 11.02.2019 r.


Realizacja ZAM.PL

Imaginy