• Home ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2018 z dnia 03.08. 2018 [wymiana okien]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego III, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego robót budowlanych – wymiany okien budynku pałacu i pawilonu w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w Horyńcu – Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach:

 

Informacja z otwarcia ofert:
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertę złożył jeden Wykonawca:
EUROBUD GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bystrowice 164, 37 – 565 Roźwienica
Cena netto: 183 979,67
Wartość VAT: 42 315,33
Cena brutto: 226 295,00Dokonano oceny punktowej, zgodnie z treścią zapytania ofertowego:
– Cena – 60 %,
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x maksymalna ilość punktów x waga %
(Maksymalna ilość punktów do obliczeń:100).Ocena kryterium EUROBUD 226 295,00 /226 295,00 x 100 x 60% = 100 x 0,60 = 60 pkt

– Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 40 %,
Suma przyznanych punktów oferty badanej/najwyższa ilość przyznanych punktów w postępowaniu * x maksymalna ilość punktów x % waga

(Maksymalna ilość punktów do obliczeń:100).
*- 0 (zero) punktów za minimalny /wymagany okres gwarancji
– za każdy dodatkowy rok gwarancji: 1 pkt
Minimalny okres gwarancji – 2 lata
Oferowany okres gwarancji – 2 lata – 0 pkt
Oferowany okres gwarancji – 3 lata – 1 pkt
Oferowany okres gwarancji – 4 lata – 2 pkt
Oferowany okres gwarancji – 5 lat – 3 pkt

Dodatkowy okres gwarancji EUROBUD : 5 lat – 3 pkt/3pkt x 100 x 0,40 = 40 pkt

Łączna liczba pkt (kryterium cena + kryterium gwarancja) : 60 pkt + 40 pkt = 100 pkt

____

Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w terminie i zakresie wskazanym stosownym pismem.

____

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Wybrany Wykonawca:
EUROBUD GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bystrowice 164, 37 – 565 Roźwienica Cena netto: 183 979,67 Wartość VAT: 42 315,33 Cena brutto: 226 295,00
Oferta wpłynęła: 20.08.2018 r. Pełna lista podmiotów
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertę złożył jeden Wykonawca: EUROBUD GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bystrowice 164, 37 – 565 Roźwienica

 


Realizacja ZAM.PL

Imaginy