• Home ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2018 z dnia 10.07.2018 [dostawa i montaż wyposażenia kuchni i zmywalni]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny,37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego III, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu wyposażenia kuchni i zmywalni w związku z realizacją projektu pn.  „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w Horyńcu – Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach:

 

 

Informacja z otwarcia ofert:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia kuchni i zmywalni ofertę złożyli:

OPTIMAL GASTRO Danuta Podulka,
ul. Miłocińska 17, 35 – 232 Rzeszów
Cena Netto: 97 400,00
Wartość VAT : 22 402,00
CenaBrutto: 119 802,00

WEINDICH Spółka Jawna,
ul. Adamieckiego 8,
41 – 503 Chorzów
Cena Netto: 101 524,10
Wartość VAT: 23 350,54
Cena Brutto 124 874,64

TECHGAST Monika Przybylska Mariusz Przybylski
ul. Garbarska 19, 38 – 480 Rymanów
Cena Netto: 104 641,00
Wartość VAT : 24 067,43
Cena Brutto: 128 708,43

PHU „BMS” Spółka Jawna Z. Bielecki
Cena Netto: 111 112,53
Wartość VAT: 25 555,88
Cena Brutto: 136 668,41

 

Dokonano oceny punktowej złożonych ofert zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Kryterium cena – waga 60 %:
Ocena kryterium OPTIMAL GASTRO Danuta Podulka: 119 802,00/119 802 x 100 x 60 % = 100 x 0,60 = 60 pkt
Ocena kryterium WEINDICH Spółka Jawna: 119 802,00/124 874,64 x 100 x 60 % = 95,94 x 0,60 = 57,56 pkt
Ocena kryterium TECHGAST Monika Przybylska Mariusz Przybylski; 119 802,00/128 708,43 x 100 x 60 % = 93,08 x 0,60 = 55,85 pkt
Ocena kryterium PHU „BMS” Spółka Jawna Z. Bielecki: 119 802,00/136 668,41 x 100 x 60 % = 87,66 x 0,60 = 52,60 pkt

Kryterium termin dostawcy – waga 40 %:
Termin OPTIMAL GASTRO Danuta Podulka 20.08.2018 r. – 5/5 x 100 x 40 % = 100 x 0,40 = 40 pkt
Termin WEINDICH Spółka Jawna 20.08.2018 r. – 5/5 x 100 x 40 % = 100 x 0,40 = 40 pkt
Termin TECHGAST Monika Przybylska Mariusz Przybylski -20.08.2018 r. – 5/5 x 100 x 40 % = 100 x 0,40 = 40 pkt
Termin PHU „BMS” Spółka Jawna Z. Bielecki -20.08.2018 r. – 5/5 x 100 x 40 % = 100 x 0,40 = 40 pkt

Łączna ocena OPTIMAL GASTRO Danuta Podulka 60 pkt + 40 pkt = 100 pkt

Łączna ocena WEINDICH Spółka Jawna 57,56 pkt + 40 pkt = 97,56 pkt

Łączna ocena TECHGAST Monika Przybylska Mariusz Przybylski 55,85 pkt + 40 pkt = 95,85 pkt

Łączna ocena PHU „BMS” Spółka Jawna Z. Bielecki 52,60 pkt + 40 pkt = 92,60 pkt

Wykonawca, który zgodnie z kryteriami oceny ofert złożył ofertę najkorzystniejszą został poinformowany o sprostowaniu omyłki w ofercie, a także wezwany do złożenia wyjaśnień

 

Informacja o wyborze Wykonawcy

Wybrany Wykonawca:
OPTIMAL GASTRO Danuta Podulka
ul. Miłocińska 17
35-232 Rzeszów

Oferta wpłynęła 20.07.2018 r.

Cena oferty: 119 802,00 zł brutto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dwa 00/100), w tym cena netto: 97 400,00 zł, podatek VAT 23% tj. 22 402,00 zł

Pełna lista podmiotów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

1. OPTIMAL GASTRO Danuta Podulka
ul. Miłocińska 17
35-232 Rzeszów

2. WEINDICH Spółka Jawna
ul. Adamieckiego 8
41-503 Chorzów

3. TECHGAST Monika Przybylska Mariusz Przybylski
ul. Garbarska 19
38-480 Rymanów

4. PHU „BMS” Spółka Jawna Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn


Realizacja ZAM.PL

Imaginy