• Home Charakterystyka projektu

Sanatorium uzdrowiskowe Beata Krukowska Bania NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bajka Prywatny Gabinet Stomatologiczny realizuje projekt Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w Horyńcu – Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności SU „Bajka”, poprzez inwestycję w infrastrukturę uzdrowiskową i niezbędne do świadczenia usług uzdrowiskowych wyposażenie. W wyniku projektu powstanie nowa dotychczas nieświadczona usługa lecznictwa uzdrowiskowego – Carbobed – sucha kąpiel CO2. Poprawi się wizerunek sanatorium w oczach potencjalnych kuracjuszy, wzrośnie poziom świadczonych zabiegów leczniczych, poprawie ulegną warunki pracy.

Wartość projektu ogółem wynosi 869 301,84 zł


Realizacja ZAM.PL

Imaginy